Arriskuak mugatzea

Harrapari nekrofagoak zaintzeko ekintzak garatuko ditugu. Horretarako, hitzarmenak izenpetuko dira erabiltzaile, jardueren ordezkariekin eta eragindako lekuetako kudeatzaile eta jabeekin, ugaltze garaian arriskuak gutxitzeko eta espeziearen hilkortasuna murrizteko (helburu horretarako linea elektriko arriskutsuen egokitzapen lanarekin jarraituko da, berunaren eta beste gai toxiko batzuen eragina mugatuko da eta abar).